Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, GREMI PROVINCIAL ARTESÀ DE PERRUQUERIES DE SRA BARCELONA, des d'ara GAPSBCN, l'informa que és titular del website www.gapsbcn.cat. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, GAPSBCN informa de les següents dades: El titular de esta página web es GREMI PROVINCIAL ARTESÀ DE PERRUQUERIES DE SRA BARCELONA, amb CIF G-08634651 i domicili social a Rosselló, 45 de Barcelona. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és info@gapsbcn.cat

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
la navegació, accés i ús pel website de GAPSBCN confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació per les pàgines de GAPSBCN , totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de GAPSBCN proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per GAPSBCN per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats. L'ús de de la informació, serveis i dades ofertes per GAPSBCN contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
GAPSBCN no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantís la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços. GAPSBCN declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, puguin derivar de la navegació per les seves pàgines web. en conseqüència, GAPSBCN no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS
GAPSBCN es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts del website, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES
GAPSBCN es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, GAPSBCN informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. no obstant això, per a l'accés a la website de GAPSBCN no serà preceptiva la instal·lació de cookies.
SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET
Certs continguts de la website de GAPSBCN podria contenir la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l'efecte per GAPSBCN.

Protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica - 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, GAPSBCN informa als usuaris del seu website que les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de GAPSBCN, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. així mateix, GAPSBCN informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça GAPSBCN, Boqueria, 3 3º 08002 Barcelona, ja sigui per carta o mitjançant el correu electrònic info@gapsbcn.cat. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, 1 GAPSBCN. seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de GAPSBCN.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
GAPSBCN es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i GAPSBCN es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i GAPSBCN, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Barcelona.

Visita amb nosaltres a TwitterVisiteu-nos a FacebookVisiteu-nos a YouTube