termes LOP

Dret d'informació

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, GREMI PROVINCIAL ARTESÀ DE PERRUQUERIES DE SRA BARCELONA informa de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per GREMI PROVINCIAL ARTESÀ DE PERRUQUERIES DE SRA BARCELONA i sota la seva responsabilitat amb la finalitat de fer el manteniment i la gestió de la relació amb els sol·licitants d'informació o clients que han accedit a través dels formularis electrònics d'aquest lloc web o mitjançant missatges de correu electrònic. El fitxer referit ha estat inscrit a l'Agència de Protecció de Dades.

Finalitat

Les dades que vosté facilita a GREMI PROVINCIAL ARTESÀ DE PERRUQUERIES DE SRA BARCELONA tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitud, facilitar-vos la informació i/o serveis que sol·licite i poder oferir-vos nous serveis.

Consentiment de l'usuari

L'ús dels formularis esmentats, així com l'enviament d'un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als mitjans de comunicació indicats. Les dades no seran cedides a tercers. Llevat dels camps en què s'indiqui expressament el contrari, el lliurament d'informació requerida sobre dades personals tindrà caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui un minvament en la quantitat i qualitat dels serveis que vostè sol·liciti. La manca d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que GREMI PROVINCIAL ARTESÀ DE PELUQUERIES DE SRA BARCELONA li pugui prestar els serveis que seleccioni, gestionar la vostra sol·licitud o remetre-li la informació sol·licitada.

Dret d'accés

Podreu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades personals, en els termes i condicions previstos a la pròpia LOPD. Per a més comoditat, també podrà exercir els drets d'abans esmentats adreçant-se a la següent adreça de correu electrònic: info@gapsbcn.cat. GREMI PROVINCIAL ARTESÀ DE PERRUQUERIES DE SRA BARCELONA no utiliza tácticas de “Spaming”, i tampoc queden registrats els usuaris per una mera visita a la nostra pàgina web. GREMI PROVINCIAL ARTESÀ DE PERRUQUERIES DE SRA BARCELONA només tractarà la informació que l'usuari ens comuniqui mitjançant correu electrònic, o en informar-se sobre els nostres serveis professionals.

Seguretat

GREMI PROVINCIAL ARTESÀ DE PERRUQUERIES DE SRA BARCELONA manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme al que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/99 de 13 de Desembre i el reial decret 1720/2007 relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i posa tots els mitjans tècnics al vostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, ús no autoritzat i robatori de les dades que vostè faciliti a GREMI PROVINCIAL ARTESÀ DE PERRUQUERIES DE SRA BARCELONA, sens perjudici d'informar-vos que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Pel que fa a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra adreça de correu electrònic info@gapsbcn.cat

Visita amb nosaltres a TwitterVisiteu-nos a FacebookVisiteu-nos a YouTube